Håkon Austbø wins Edison award for Catalogue d'oiseaux!
Håkon Austbø wint Edison klassiek voor Catalogue d'oiseaux!


Op 10 februari jl. werden de winnaars van de Edison klassiek 1998 in het Concertgebouw Amsterdam bekendgemaakt. Håkon Austbø was met zijn recente opnames van Catalogue d'oiseaux en Petites Esquisses d'oiseaux van Messiaen de winnaar in de categorie Instrumentale solorecitals. Hier volgt het juryrapport:

Hoewel de muziekliefliebber de laatste jaren geen reden tot klagen heeft waar het uitgaven met de muziek van Olivier Messiaen betreft, zijn overtuigende moderne opnamen van de zeven boeken omvattende monumentale pianocyclus 'Catalogue d'oiseaux' met een lantaarntje te zoeken. De interpreet dient niet alleen over een enorme dosis technische bagage te beschikken, maar tevens in staat te zijn de complexe ritmische en harmonische structuren van deze stukken helder te realiseren. Dit liefst zonder te vluchten in een hol virtuoos vlagvertoon en voorts door zich verre te houden van een benadering die 'illustrerend' is. Håkon Austbø, die al bij menige gelegenheid heeft getoond een eclatante affiniteit met Messiaen te bezitten, heeft dat als weinig anderen begepen. Hij smeedt Messiaens ornithologische ontboezemingen op een wijze in klinkende munt om, die maakt dat men het geheel van A tot Z als een blok imponerende, abstracte, klinkende architectuur ervaart. Een taal waarin spiritualiteit, muzikaliteit, een optimale transparantie en een kolossale zin voor kleur en sonoriteit naadloos samengaan. De opname-kwaliteit van deze productie, een mijlpaal in de Messiaendiscografie, is al even uitmuntend en doet alle recht wedervaren aan de zowel markante als tot in alle dynamische extremen doorzichtig gehouden musiceertrant van Austbø.

On Feb 10th, 1998, the winners of the Edison Awards 1998 were announced in the Concertgebouw, Amsterdam. Håkon Austbø's recent recording of Messiaen's Catalogue d'oiseaux and Petites Esquisses d'oiseaux on NAXOS was the winner in the category Instrumental solo recitals. Here is the jury report:

Even though music lovers in recent years have no reason for complaining as far as releases of Messiaen's music go, it's extremely difficult to find convincing modern recordings of the monumental, seven books comprising piano cycle "Catalogue d'oiseaux". The performer should be in possession not only of an enormous amount of technical skill, but also of the ability to realise with clarity the complex rhythmic and harmonic structures of these pieces; all this by preference without taking refuge in hollow virtuoso display or indulging in an "illustrative" approach. Håkon Austbø, who at many occasions already gave proof of extraordinary affinity with Messiaen, realises this as few others. He forges Messiaen's ornithological confessions into sounding objects in a way that makes one experience the whole from A to Z as one block of impressive, abstract, musical architecture, in a language uniting spirituality, musicality, optimal transparency and a colossal sense of colour and sonority in a seamless way. The recording quality of this production, a milestone in the Messiaen discography, is equally outstanding and gives full credit to Austbø's distinguished musicianship, transparent as it remains into dynamic extremes.Article in "de Telegraaf" on Feb. 11th, 1998

home